DOKUMEN | PUSAT STRATEGI DAN PERHUBUNGAN KORPORAT
» DOKUMEN

DOKUMEN

Pelan Strategik UPM
1
Pelan Strategik UPM 2021-2025

Foto Rasmi YBhg. Naib Canselor UPM - YBHG. PROF. DR. MOHD ROSLAN SULAIMAN
2
1
3
2
4
3
5
4
6
5

Template Powerpoint UPM
7
TEMPLATE 1 4:3
8
TEMPLATE 2 4:3
9
TEMPLATE 3 4:3
10
TEMPLATE 4 4:3
11
TEMPLATE 5 4:3
12
TEMPLATE 6 4:3
13
TEMPLATE 7 4:3
14
TEMPLATE 8 4:3
15
TEMPLATE 1 16:9
16
TEMPLATE 2 16:9
17
TEMPLATE 3 16:9
18
TEMPLATE 4 16:9
19
TEMPLATE 5 16:9
20
TEMPLATE 6 16:9
21
TEMPLATE 7 16:9
22
TEMPLATE 8 16:9

Brosur
23
Booklet Pertanian
24
Brosur Fakta & Angka Pertanian
25
Slaid Powerpoint Promosi UPM (Bahasa Melayu)
26
Slaid Powerpoint Promosi UPM (Bahasa Inggeris)
27
Brosur Fakta dan Angka UPM 2023

Garis Panduan / Templat
28
Polisi Media
29
Pelan Komunikasi Krisis
30
Manual Identiti Korporat Edisi 3/2021
31
Manual Pengurusan Majlis
32
Pengurusan Penerimaan Pelawat Luar Negara
33
Pengurusan Persidangan, Bengkel, Simposium, Seminar dan Kolokium
34
Panduan Komunikasi Berkesan
35
Panduan Sementara Pelaksanaan Kajian Kepuasan Pelanggan UPM
36
Templat Rekabentuk Rasmi UPM Bagi Bahan Publisiti
37
FORMAT TAKWIM PTJ 2023
38
TAKWIM MAJLIS RASMI UPM 2023
39
Senarai Semak Majlis Rasmi UPM
40
Garis Panduan Pengurusan Sesi Syarahan Inaugural Universiti Semasa Tempoh Pelan Pemulihan Negara (PPN) (GP Inaugural Bil. 2 2021)
41
PEMBENTUKAN REKA BENTUK (DESIGN) NAMA PTJ
42
Garis Panduan Permohonan Penggambaran Di Universiti Putra Malaysia
43
GARIS PANDUAN BAJU KORPORAT DENIM UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM) UNTUK KEGUNAAN AKTIVITI LUAR
44
GARIS PANDUAN LETTERHEAD JAWI
45
GARIS PANDUAN PROSES PERMOHONAN PENGGUNAAN LAMBANG KORPORAT UPM BERSAMA AGENSI LUAR
46
GARIS PANDUAN TANDA NAMA
47
EKSA UPM
48
GARIS PANDUAN PENGURUSAN RISIKO UPM
49
Garis Panduan Piagam Pelanggan

Borang
50
Borang Permohonan Memasang Bahan Publisiti (Billboard/Banner/Bunting/Poster)
51
Borang Permohonan Lawatan Antarabangsa
52
Borang Permohonan Penggunaan Lambang Korporat UPM Bersama Agensi Luar
53
Borang Kebenaran Menggunakan Domain Name System (DNS) UPM
54
BORANG PERMOHONAN PENGGAMBARAN AGENSI LUAR DI UPM 2022

Garis Panduan MoA/MoU
55
Lampiran 1 - Carta Alir Proses Kelulusan MoU/MoA
56
Lampiran 2 - Surat Hasrat Exchange of Letters
57
Lampiran A - Contoh MoU
58
Lampiran A1 - Templat MoU UPM (Versi Bahasa Inggeris)
59
Lampiran A2 - Templat MoU UPM (Versi Bahasa Melayu)
60
Lampiran B - Contoh MoA
61
Lampiran C1 - Templat Ringkasan Eksekutif
62
Lampiran C - Contoh Kertas Kerja ke JPU
63
Lampiran D - Contoh Ulasan PPUU
64
Lampiran E - Contoh Kertas Pembawa LPU
65
Lampiran F - Contoh Kertas Pembawa JKTK
66
Lampiran G - Format Aktiviti MoU

MANUAL PENGGUNAAN LOGO SDGs
67
Logo SDG
68
Format Kedudukan Logo SDGs
69
PENERANGAN LOGO SDGs BERDASARKAN PROGRAM/AKTIVITI

Perancangan Strategik: Pelan Strategik Universiti Putra Malaysia
70
Buku Pelan Strategik UPM 2014-2020
71
Buku Pelan Strategik UPM 2011-2013 (Bahagian 1)
72
Buku Pelan Strategik UPM 2011-2013 (Bahagian 2)
73
Mempertingkatkan Kualiti & Daya Saing Graduan
74
Menjanakan Nilai Melalui Ekosistem RDCE yang Mantap dan Lestari
75
Melonjakkan Perkhidmatan Jaringan Industri dan Masyarakat
76
Memperkasa UPM Sebagai Pusat Kecemerlangan Pertanian
77
Mempertingkat Kualiti Tadbir Urus

Pengurusan Nilai: Status Pelaksanaan Pengurusan Nilai
78
Panduan Pelaksanaan Pengurusan Nilai Dalam Program-Projek Kerajaan

Pelbagai
79
Contoh Artikel Kepakaran
80
GARIS PANDUAN MAKLUM BALAS DAN ADUAN AWAM
81
IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN PEGAWAI EKSEKUTIF (PE4) /PENGURUSAN PENERBITAN BERTARAF KONTRAK DI PUSAT STRATEGI DAN PERHUBUNGAN KORPORAT
82
IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN PEGAWAI EKSEKUTIF (PE4) /PENGURUSAN DATA PENARAFAN BERTARAF KONTRAK DI PUSAT STRATEGI DAN PERHUBUNGAN KORPORAT

Laporan Piagam Pelanggan
83
MEI 2017
84
JUN 2017
85
JULAI 2017
86
OGOS 2017
87
SEPT 2017
88
OKT 2017
89
Nov 2017
90
Dis 2018
91
JAN 2018
92
FEB 2018
93
MAC 2018
94
APRIL 2018
95
MEI 2018
96
JUN 2018
97
JULAI 2018
98
OGOS 2018
99
SEPTEMBER 2018
100
OKTOBER 2018
101
NOVEMBER 2018
102
DISEMBER 2018
103
JANUARI 2019
104
FEBRUARI 2019
105
MAC 2019
106
April 2019
107
MEI 2019
108
JUN 2019
109
JULAI 2019
110
OGOS 2019
111
SEPTEMBER 2019
112
Oktober 2019
113
November 2019
114
Disember 2019
115
JANUARI 2020
116
FEBRUARI 2020
117
MAC 2020
118
APRIL 2020
119
MEI 2020
120
JUN 2020
121
JULAI 2020
122
OGOS 2020
123
SEPTEMBER 2020
124
OKTOBER 2020
125
NOVEMBER 2020
126
DISEMBER 2020
127
JANUARI 2021
128
FEBRUARI 2021
129
MAC 2021
130
APRIL 2021
131
MEI 2021
132
JUN 2021
133
JULAI 2021
134
OGOS 2021
135
SEPTEMBER 2021
136
OKTOBER 2021
137
NOVEMBER 2021
138
DISEMBER 2021
139
JANUARI 2022
140
FEBRUARI 2022
141
MAC 2022
142
APRIL 2022
143
MEI 2022

Putra Bakti UPM
144
TEMPLATE REKA BENTUK BAHAN PROMOSI PUTRA BAKTI

Senarai MoU/MoA
145
Senarai MoU/MoA Dalam Negara
146
Senarai MoU/MoA Luar Negara

Imbasan Kegemilangan
147
Imbasan Kegemilangan 2014
148
Imbasan Kegemilangan 2017
149
Imbasan Kegemilangan 2018

Pekeliling
150
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 2008 (Panduan Pengurusan Perhubungan Pelanggan)
151
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 2009-Penambahbaikan Proses Aduan Awam

Kenyataan Media
152
PENJELASAN BERKAITAN BILANGAN GRADUAN PH.D. PADA MAJLIS KONVOKESYEN KE-44 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM).
153
Press Statement in relation to the Number of Ph.D. Graduates conferred at the 44th Convocation Ceremony of Universiti Putra Malaysia (UPM)

Poster dan Bunting Pelan Strategik UPM 2021--2025
154
ROLLER BANNER PELAN STRATEGIK UPM 2021-2025
155
INFOGRAFIK A3 PELAN STRATEGIK UPM 2021-2025
156
BROSUR PELAN STRATEGIK UPM 2021-2025
157
POSTER A3 PELAN STRATEGIK UPM 2021-2025

Pembentukan Logo Persatuan Pelajar
158
Carta Alir Pembentukan Logo Persatuan Pelajar
159
Templat Kertas Kerja Pembentukan Logo Persatuan Pelajar
PUSAT STRATEGI DAN PERHUBUNGAN KORPORAT
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-97696021
03-97696021
03-97698972
BWDcDAo:03:58