DOKUMEN | PUSAT STRATEGI DAN PERHUBUNGAN KORPORAT
» DOKUMEN

DOKUMEN

Penggunaan Logo Sambutan Perayaan Jubli Emas UPM sempena 50 Tahun UPM
1
Logo 50 Tahun UPM
2
KEDUDUKAN DAN SAIZ LOGO JUBLI EMAS
3
CONTOH TEMPLAT KEPALA SURAT RASMI
4
CONTOH TEMPLAT KAD NAMA RASMI
5
Poster 50 Tahun
6
CONTOH PENGGUNAAN / SUSUNAN LOGO UPM DAN LOGO SAMBUTAN JUBLI EMAS UPM PADA POSTER PENGANJURAN

Brosur
7
Brosur Fakta dan Angka UPM 2020
8
Prospektus UPM 2018-2019
9
Prospektus UPM 2020-2021
10
Booklet Pertanian
11
Brosur Fakta & Angka Pertanian
12
Slaid Powerpoint Promosi UPM (Bahasa Melayu)
13
Slaid Powerpoint Promosi UPM (Bahasa Inggeris)

Garis Panduan / Templat
14
Polisi Media
15
Manual Komunikasi Krisis
16
Manual Identiti Korporat
17
Manual Pengurusan Majlis
18
Pengurusan Penerimaan Pelawat Luar Negara
19
Pengurusan Persidangan, Bengkel, Simposium, Seminar dan Kolokium
20
GARIS PANDUAN PENULISAN ARTIKEL KEPAKARAN KEPADA PIHAK MEDIA
21
Panduan Komunikasi Berkesan
22
Panduan Sementara Pelaksanaan Kajian Kepuasan Pelanggan UPM
23
Templat Rekabentuk Rasmi UPM Bagi Bahan Publisiti
24
Templat Powerpoint Rasmi UPM
25
Templat Takwim PTJ 2021

Borang
26
Borang Permohonan Memasang Bahan Publisiti (Billboard/Banner/Bunting/Poster)
27
Borang Permohonan Cenderamata dan Bahan Bercetak
28
Application Form For Publicity And Media Invitation
29
Borang Permohonan Jemputan Media Dan Publisiti
30
Borang Permohonan Lawatan Antarabangsa
31
Borang Permohonan Penggunaan Lambang Korporat UPM Bersama Agensi Luar
32
Borang Kebenaran Menggunakan Domain Name System (DNS) UPM

Garis Panduan MoA/MoU
33
Lampiran 1 - Carta Alir Proses Kelulusan MoU/MoA
34
Lampiran 2 - Surat Hasrat Exchange of Letters
35
Lampiran A - Contoh MoU
36
Lampiran A1 - Templat MoU UPM (Versi Bahasa Inggeris)
37
Lampiran A2 - Templat MoU UPM (Versi Bahasa Melayu)
38
Lampiran B - Contoh MoA
39
Lampiran C1 - Templat Ringkasan Eksekutif
40
Lampiran C - Contoh Kertas Kerja ke JPU
41
Lampiran D - Contoh Ulasan PPUU
42
Lampiran E - Contoh Kertas Pembawa LPU
43
Lampiran F - Contoh Kertas Pembawa JKTK
44
Lampiran G - Format Aktiviti MoU

MANUAL PENGGUNAAN LOGO SDGs
45
Logo SDG
46
Format Kedudukan Logo SDGs
47
PENERANGAN LOGO SDGs BERDASARKAN PROGRAM/AKTIVITI

Perancangan Strategik: Pelan Strategik Universiti Putra Malaysia
48
Buku Pelan Strategik UPM 2014-2020
49
Buku Pelan Strategik UPM 2011-2013 (Bahagian 1)
50
Buku Pelan Strategik UPM 2011-2013 (Bahagian 2)
51
Mempertingkatkan Kualiti & Daya Saing Graduan
52
Menjanakan Nilai Melalui Ekosistem RDCE yang Mantap dan Lestari
53
Melonjakkan Perkhidmatan Jaringan Industri dan Masyarakat
54
Memperkasa UPM Sebagai Pusat Kecemerlangan Pertanian
55
Mempertingkat Kualiti Tadbir Urus

Pengurusan Nilai: Status Pelaksanaan Pengurusan Nilai
56
Panduan Pelaksanaan Pengurusan Nilai Dalam Program-Projek Kerajaan

Pelbagai
57
Contoh Abstrak Dwi Bahasa
58
Buku Pelan Strategik UPM 2014-2020

Laporan Piagam Pelanggan
59
MEI 2017
60
JUN 2017
61
JULAI 2017
62
OGOS 2017
63
SEPT 2017
64
OKT 2017
65
Nov 2017
66
Dis 2018
67
JAN 2018
68
FEB 2018
69
MAC 2018
70
APRIL 2018
71
MEI 2018
72
JUN 2018
73
JULAI 2018
74
OGOS 2018
75
SEPTEMBER 2018
76
OKTOBER 2018
77
NOVEMBER 2018
78
DISEMBER 2018
79
JANUARI 2019
80
FEBRUARI 2019
81
MAC 2019
82
April 2019
83
MEI 2019
84
JUN 2019
85
JULAI 2019
86
OGOS 2019
87
SEPTEMBER 2019
88
Oktober 2019
89
November 2019
90
Disember 2019
91
JANUARI 2020
92
FEBRUARI 2020
93
MAC 2020
94
APRIL 2020
95
MEI 2020
96
JUN 2020
97
JULAI 2020
98
OGOS 2020
99
SEPTEMBER 2020
100
OKTOBER 2020
101
NOVEMBER 2020
102
DISEMBER 2020
103
JANUARI 2021

Putra Bakti UPM
104
Borang Laporan Putra Bakti

Senarai MoU/MoA
105
Senarai MoU/MoA Dalam Negara
106
Senarai MoU/MoA Luar Negara

Imbasan Kegemilangan
107
Imbasan Kegemilangan 2014
108
Imbasan Kegemilangan 2017
109
Imbasan Kegemilangan 2018

Template Powerpoint 50 Tahun UPM
110
TEMPLATE 1
111
TEMPLATE 2
112
TEMPLATE 3
113
TEMPLATE 4
114
TEMPLATE 5
115
TEMPLATE 6
116
TEMPLATE 7
117
TEMPLATE 8
PUSAT STRATEGI DAN PERHUBUNGAN KORPORAT
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-97696003 / 6009
03-97698972
B1614249213