Strategic Partnerships And Corporate Publishing Management Section | CENTRE FOR CORPORATE STRATEGY AND RELATIONS
» ABOUT US » Section » Strategic Partnerships and Corporate Publishing Management Section

Strategic Partnerships and Corporate Publishing Management Section

1. Menyelaras dan mengurus hal ehwal berkaitan jaringan dan hubungan kerjasama Mou dan MoA dengan institusi tempatan serta antarabangsa
2. Mengurus rekod aktiviti pertubuhan /persatuan antarabangsa;
3. Mengumpul dan memberi maklum balas kepada pihak antarabangsa, kementerian, agensi serta PTJ lain m engenai maklumat kerjasama universiti;
4. Memantau proses pengurusan MoU dan MoA dalam negara dan antarabangsa
5. Mengurus penerbitan Pre -press; Penerbitan Korporat (Laporan Tahunan, Diari Harian, Facts & Figures, Prospektus, Imbasan Kegemilangan, Hal Ehwal Penerbitan Buku PSPK dan lain-lain);
6. Mengemaskini slaid korporat UPM;
7. Menyelia dan menyemak bahan penerbitan untuk dijadikan barang kelengkapan promosi korporat;
8. Mengurus penterjemahan berkaitan penerbitan korporat;
9. Mengurus penulisan kreatif korporat dan profil korporat;

 

Hubungi

 

 

NUR ANWAR HILMI MOHD ABD MALEK
Ketua 
SEKSYEN PENGURUSAN RAKAN STRATEGIK DAN PENERBITAN KORPORAT

Telefon : 03.9769 8856
Email : liaison@upm.edu.my 

Updated:: 10/01/2024 [hairul_nizam]

MEDIA SHARING

CENTRE FOR CORPORATE STRATEGY AND RELATIONS
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03.9769 6021/6009
-
WXFSWA4~