Strategic Planning & Risk Management Section | CENTRE FOR CORPORATE STRATEGY AND RELATIONS
» ABOUT US » Section » Strategic Planning & Risk Management Section

Strategic Planning & Risk Management Section

PENGURUSAN RISIKO

 1. Membangunkan rangka kerja dan proses pembangunan Dasar Pengurusan Risiko Universiti
 2. Membuat analisis penilaian dan penyediaan laporan Pengurusan Risiko Strategik
 3. Melaksanakan program pendedahan Pengurusan Risiko Strategik
 4. Pengurusan Nilai Projek/Pembangunan/ICT/ Program (RM200,000.00)

 

PERANCANGAN STRATEGIK 

 1. Membangunkan petunjuk prestasi (PI’s) dan Petunjuk Prestasi Utama (KPI’s) UPM
 2. Menyelaras dan menguruskan pelaporan pencapaian UPM
 3. Menyediakan maklumat dan data terhadap perancangan strategik
 4. Mengurus, membangunkan strategi dan memantau penyertaan UPM dalam program penarafan universiti
 5. Pengurusan Pelan Transformasi UPM & Pengurusan Pelan Strategik UPM
 6. Pengurusan Data bagi Outcome Based Budget (OBB)

 

UNIT SDG & KAMPUS HIJAU

 1. Menyemak serta menambahbaik Dasar Hijau UPM
 2. Menyelaras, merancang dan mengurus kerangka inisiatif kelestarian hijau
 3. Menubuh serta menyelenggara kandungan laman sesawang rasmi SDG & Kampus Hijau UPM
 4. Mempromosikan agenda kelestarian serta meningkatkan visibiliti kampus hijau UPM
 5. Menyelaras serta mengumpul maklumat berkaitan inisiaitif hijau yang dilaksanakan
 6. Menyelaras data-data PTJ bagi penilaian Komponen Kelestarian Hijau dalam Anugerah Penarafan Bintang pada Sambutan Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan (HKIP)
 7. Mewujudkan serta mengurus dana sumbangan atau endowmen bagi tabung kelestarian hijau universiti
 8. Menghasilkan Laporan Kelestarian Kampus UPM

 

HUBUNGI

 

SALIZA MUSTAFA 
Ketua
SEKSYEN PERANCANGAN STRATEGIK & PENGURUSAN RISIKO

Telefon : 03.9769 6020
Email : saliza@upm.edu.my Updated:: 04/10/2021

MEDIA SHARING

CENTRE FOR CORPORATE STRATEGY AND RELATIONS
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-97696021
03-97698972
CUMFJAc~