Media Coverage | CENTRE FOR CORPORATE STRATEGY AND RELATIONS
» SERVICES » Media Coverage

Media Coverage

Seksyen Komunikasi Korporat & Pengurusan Majlis bertanggungjawab memproses permohonan liputan media daripada warga UPM. Warga UPM boleh memohon liputan media dalaman, luaran dan media sosial melalui pautan seperti berikut:-

Updated:: 12/10/2022 [hairul_nizam]

MEDIA SHARING

BWGEFAY:05:04