Associate Fellow | CENTRE FOR CORPORATE STRATEGY AND RELATIONS
» ABOUT US » Staff and Associate Fellow » Associate Fellow

Associate Fellow

FELO BERSEKUTU
     
 

EN. BUKRYMAN SABRI
Fakulti Ekologi Manusia

PUTRA® Bakti

Telefon: 03.9769 6899
Email: bukryman@upm.edu.my

     
 

PROF. DR. NOOR AZMAN ALI
Sekolah Perniagaan dan Ekonomi

Pengurusan Risiko

Telefon: 03.9769 7724
Email: nazman@upm.edu.my

     
 

PROF. MADYA DR. MOHD RAFEE BAHARUDIN
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan

Pengurusan Risiko

Telefon: 03.9769 2408
Email: mohdrafee@upm.edu.my

     
 

DR. ROSMIZA HAJI BIDIN
Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi

Penjenamaan

Telefon: 03.9769 8791
Email: rosmiza@upm.edu.my

     
 

PROF. IR. DR. KAMARUL ARIFIN AHMAD
Fakulti Kejuruteraan

Penarafan

Telefon: 03.9769 6389
Email: aekamarul@upm.edu.my

     
 

PROF. MADYA DR. NORITAH OMAR
Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi

Penulisan Bahasa Inggeris

Telefon: 03.9769 8695
Email: nomar@upm.edu.my

     
 

EN. ROHIMMI NOOR
Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi

Penulisan Bahasa Inggeris

 Telefon: 03 - 9769 8732
Email: rohimmi@upm.edu.my

     
   

DR. SITI AISHAH HJ MOHAMMAD RAZI
Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi

Komunikasi Korporat

Tel:
Email:

     
 

TN. HJ. MAT RAZI ABDULLAH 
Pusat Asasi Sains Pertanian

Perhubungan Pelanggan 

Tel:
Email:

     
 

TS. DR. MOHD. ZAIRUL MOHD NOOR
Fakulti Rekabentuk dan Senibina

Kelestarian Kampus Hijau

Tel:
Email:

     
 

DR. HANI SALWAH YAAKUP
Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi

Komunikasi Korporat

Tel:
Email:

     
 

TS. DR. MUHAMMAD HEIKAL ISMAIL
Fakulti Kerjuruteraan

Kelestarian Kampus Hijau

Tel:
Email:

     
 

DR. FEROZ DE COSTA
Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi

Komunikasi Korporat

Tel:
Email:

     
 

TS. DR. NURUL AMELINA NASHARUDDIN
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat

Kelestarian Kampus Hijau

Tel:
Email:

     

 

Updated:: 10/02/2023 [hairul_nizam]

MEDIA SHARING

CENTRE FOR CORPORATE STRATEGY AND RELATIONS
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03.9769 6021/6009
-
WXFSUAR~