PENGGUNAAN LALUAN UPM | CENTRE FOR CORPORATE STRATEGY AND RELATIONS
» GUIDELINES » PENGGUNAAN LALUAN UPM

PENGGUNAAN LALUAN UPM

PTJ yang menganjurkan program berbentuk larian, berbasikal dan acara lain yang menggunakan laluan UPM samada anjuran PTJ atau kerjasama dengan agensi luar perlu mematuhi prosedur permohonan penggunaan laluan UPM dengan merujuk kepada Garis Panduan Penggunaan Laluan UPM.

Sebarang penganjuran program larian, berbasikal dan acara lain yang melibatkan penggunaan laluan UPM hendaklah dikemukakan kepada pihak PSPK terlebih dahulu untuk diselaraskan dan mendapat kelulusan Naib Canselor atau Jawatankuasa Pengurusan Universiti.

Updated:: 13/07/2023 [nur_fareha]

MEDIA SHARING

WXFSVAu~