SOALAN LAZIM | PUSAT STRATEGI DAN PERHUBUNGAN KORPORAT
» SOALAN LAZIM

SOALAN LAZIM

PENGURUSAN RISIKO
1
Apa itu VM?

VM ditarkrifkan sebagai pendekatan pelbagai disipilin yang sistematik dan inovatif untuk mengkaji keperluan fungsi sesuatu program, reka bentuk, produk, perkhidmatan, projek, fasiliti dan sistem bagi mencapai nilai yang lebih baik dan kos yang optimum tanpa menjejaskan tahap prestasi program/projek tersebut. Sila klik Panduan Pelaksanaan Pengurusan Nilai Dalam Program-Projek Kerajaan untuk penjelasan lanjut.

2
Apakah skop pelaksanaan VM?

Pelaksanaan VM di UPM merangkumi tiga (3) skop utama iaitu:
(i) Perancangan dan pelaksanaan projek fizikal yang bernilai RM200,000.00 dan keatas;
(ii) Perancangan dan pelaksanaan program utama universiti yang melibatkan kos yang tinggi; dan
(iii) Perancangan dan pembangunan sistem ICT yang bernilai lebih RM200,000.00.

3
Berapa peringkat VM?

VM melibatkan satu kitaran pelaksanaan kajian yang melibatkan Kajian Nilai (VA), Kajian Kejuruteraan Nilai (VE) dan Semakan Nilai (VR).

4
Apa itu Risiko?

Secara umumnya risiko ialah sesuatu isu atau kejadian atau peristiwa yang wujud dan boleh memberi kesan kepada pencapaian visi, misi, objektif atau matlamat sesebuah organisasi. Manakala, dalam konteks UPM, risiko ialah kesan ketidaktentuan kepada pencapaian matlamat Pelan Strategik UPM, kesan kepada kewangan, kesan terhadap operasi dan kesan kepada peraturan universiti.

5
Apa itu Pengurusan Risiko?

Merupakan satu kaedah mengenal pasti, menilai dan mengawal risiko secara sistematik agar kemungkinan terjadinya risiko tersebut dapat dihapuskan atau diminimumkan.


PERHUBUNGAN ANTARABANGSA
6
Berapa jauh Universiti Putra Malaysia (UPM) dari pusat Kuala Lumpur?

UPM adalah kira-kira 23 km dari pusat Kuala Lumpur dan 15 km dari Putrajaya.

7
Bagaimana cara memohon untuk melawat UPM?

Untuk memohon lawatan delegasi rasmi ke UPM, sila lengkapkan Borang Permohonan Pelawat Antarabangsa di laman sesawang Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat (PSPK) dan e-mel kepada liaison@upm.edu.my.

8
Bagaimana untuk memohon cenderamata UPM?

Untuk memohon cenderamata UPM, sila lengkapkan borang Permohonan Cenderamata UPM dan emelkan kepada liaison@upm.edu.my

9
Rakan kongsi global saya telah meminta untuk membangunkan Memorandum Persefahaman (MOU) untuk kerjasama kami. Adakah ini diperlukan?

Ya perlu, MoU adalah perjanjian bertulis antara dua atau lebih pihak yang membentuk perkongsian. Setiap MoU mempunyai tujuan tertentu seperti urusan akademik, pertukaran pelajar, penyelidikan, perkongsian sumber, dan lain-lain bergantung kepada keperluan entiti yang memulakan perjanjian. Dokumen ini boleh menjadi sumber yang berguna dalam menentukan terma penglibatan. Panduan mengenai penubuhan MoU boleh didapati di laman sesawang Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat (PSPK).

10
Di mana untuk mencari templat MoU?

Templat MoU boleh diperolehi di laman sesawang Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat (PSPK), https://pspk.upm.edu.my.


Penjenamaan & Penerbitan Korporat
11
Bagaimanakah cara untuk membuat permohonan Penggunaan Lambang Korporat bersama agensi luar?

 • Isi Borang Permohonan Penggunaan Lambang Korporat Upm Bersama Agensi Luar (UPM/PSPK/BR/05/LAMBANGKORPORATUPM) yang boleh dimuat turun di pautan dokumen laman web Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat (PSPK).
 • Hubungi Seksyen Penjenamaan dan Penerbitan Korporat di alamat emel pspk@upm.edu.my
 • Permohonan hendaklah dikemukakan selewat-lewatnya 30 HARI dari tarikh diperlukan
 • Sila rujuk Garis Panduan Permohonan Penggunaan Lambang Korporat UPM bersama Agensi Luar sebelum mengisi borang ini.
 • 12
  Apakah dokumen rujukan rasmi bagi penggunaan lambang korporat, komunikasi digital, promosi dan pemasaran serta imej dan identiti korporat?

  Manual Identiti Korporat yang boleh dimuat turun di pautan dokumen laman web Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat (PSPK).

  13
  Apakah bahan penerbitan yang diterbitkan oleh Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat (PSPK)?

  Prospektus, Fakta & Angka, Buku Harian/Diari dan bahan penerbitan lain.


  KOMUNIKASI KORPORAT
  14
  Bagaimanakah ingin mendapatkan liputan publisiti oleh Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat (PSPK) dan liputan media bagi aktiviti dan majlis PTJ?

  Mengisi Borang Permohonan Jemputan Media dan Publisiti atau Application Form for Publicity and Media Invitation dalam dokumen di laman web Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat (PSPK) dan hantar kembali borang ini kepada PSPK.

  15
  Bagaimanakah ingin menghantar artikel atau berita yang ditulis kepada media?

 • Dengan merujuk Garis Panduan Penulisan Artikel Kepakaran yang telah diberikan oleh PSPK kepada Dekan dan Pengarah PTJ.

 • Menghubungi Ketua Seksyen Komunikasi Korporat & Pengurusan Majlis, telefon: 03-9769 6180 atau emel nazryhisham@upm.edu.my
 • 16
  Bagaimanakah ingin mendapatkan liputan media sosial seperti facebook, twitter dan instagram UPM bagi hebahan aktiviti dan pencapaian PTJ?

  Mengisi borang Borang Permohonan Jemputan Media dan Publisiti atau Application Form for Publicity and Media Invitation dalam dokumen di laman web Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat (PSPK) dan hantar kembali boring ini kepada PSPK.

  17
  Bagaimanakah ingin mendapatkan garis panduan berhadapan dengan media?

 • Merujuk Polisi Media dalam dokumen di laman web Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat (PSPK)

 • Menghubungi Ketua Seksyen Komunikasi Korporat dan Pengurusan Majlis, telefon : 03.9769 6180 atau emel nazryhisham@upm.edu.my
 •  

  18
  Perlukah mendapatkan kelulusan Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat (PSPK) jika berurusan dengan media?

  Ya, perlu mendapatkan kelulusan Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat (PSPK) jika berurusan dengan media. Terlebih dahulu PTJ perlu mendapatkan kelulusan Dekan, Pengarah atau Ketua PTJ.

  Kemaskini:: 02/03/2021 [hairul_nizam]

  PUSAT STRATEGI DAN PERHUBUNGAN KORPORAT
  Universiti Putra Malaysia
  43400 UPM Serdang
  Selangor Darul Ehsan
  03.9769 6021/6009
  -
  SXENXA5~