PUTRA® Bakti | PUSAT STRATEGI DAN PERHUBUNGAN KORPORAT

» PUTRA® BAKTI

PUTRA® Bakti

Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat (PSPK) bertanggungjawab untuk menyelaras aktiviti Putra®|Bakti dan sekali gus menjadi sekretariat Jawatankuasa Putra®|Bakti pada peringkat UPM. Putra|Bakti ialah aktiviti sukarelawan yang dijalankan oleh komuniti UPM untuk membantu masyarakat atau individu yang memerlukan bantuan samada di dalam atau luar negara.

Penglibatan warga UPM dalam aktiviti Putra®|Bakti ialah satu gerakan strategik dalam pembangunan modal insan untuk mengangkat kecemerlangan kualiti hidup masyarakat.

Tujuan utama penubuhan Putra®|Bakti ialah untuk meningkatkan kesedaran tanggungjawab sosial dan...selanjutnya...
Objektif Putra®|Bakti ialah: Memupuk budaya penyayang, meningkatkan sikap prihatin dan...selanjutnya...
UPM memperkenalkan tiga pendekatan dalam menggerakkan aktiviti kesukarelawanan, pertama:...selanjutnya...
Pelaksanaan aktiviti Putra®|Bakti adalah tertakluk kepada perkara-perkara...selanjutnya...
Template reka bentuk bahan promosi Putra®|Bakti boleh dimuat-turun seperti di bawah:-...selanjutnya...
Universiti Putra Malaysia melalui Jawatankuasa Induk Putra Bakti telah mewujudkan satu tabung...selanjutnya...
SXENXAB~