MENGENAI KAMI | PUSAT STRATEGI DAN PERHUBUNGAN KORPORAT
» MENGENAI KAMI

MENGENAI KAMI

Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat (PSPK) adalah salah sebuah entiti di bawah struktur pentadbiran Pejabat Naib Canselor. Pejabat ini bertanggungjawab secara langsung dalam perkhidmatan korporat universiti, iaitu menyelaras proses perancangan, pembangunan dan penilaian pelan strategik serta melaksanakan aktiviti perhubungan, pemasaran dan komunikasi korporat UPM

Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat (PSPK) mempunyai 44 staf yang menyokong dua puluh...selanjutnya...
Prosedur SPK yang dibangunkan oleh PSPK ini adalah proses kerja utama berkaitan dengan fungsi PSPK,...selanjutnya...
SXENWA1~