DOKUMEN | PUSAT STRATEGI DAN PERHUBUNGAN KORPORAT
» DOKUMEN

DOKUMEN

Pelan Strategik UPM
1
Pelan Strategik UPM 2021-2025

Foto Rasmi YBhg. Naib Canselor UPM - YBhg. Dato’ Profesor Dr. Ahmad Farhan Mohd Sadullah
2
1
3
2
4
3

Template Powerpoint UPM
5
TEMPLATE 1 4:3
6
TEMPLATE 2 4:3
7
TEMPLATE 3 4:3
8
TEMPLATE 4 4:3
9
TEMPLATE 5 4:3
10
TEMPLATE 6 4:3
11
TEMPLATE 7 4:3
12
TEMPLATE 8 4:3
13
TEMPLATE 1 16:9
14
TEMPLATE 2 16:9
15
TEMPLATE 3 16:9
16
TEMPLATE 4 16:9
17
TEMPLATE 5 16:9
18
TEMPLATE 6 16:9
19
TEMPLATE 7 16:9
20
TEMPLATE 8 16:9

Brosur
21
Booklet Pertanian
22
Brosur Fakta & Angka Pertanian
23
Slaid Powerpoint Promosi UPM (Bahasa Melayu)
24
Slaid Powerpoint Promosi UPM (Bahasa Inggeris)
25
Prospektus 2024-2025
26
Brosur Fakta dan Angka UPM 2024

Garis Panduan / Templat
27
Polisi Media
28
Pelan Komunikasi Krisis
29
Manual Identiti Korporat Edisi 3/2021
30
Manual Pengurusan Majlis
31
Pengurusan Penerimaan Pelawat Luar Negara
32
Pengurusan Persidangan, Bengkel, Simposium, Seminar dan Kolokium
33
Panduan Komunikasi Berkesan
34
Panduan Pelaksanaan Kajian Kepuasan Pelanggan UPM
35
Templat Rekabentuk Rasmi UPM Bagi Bahan Publisiti
36
FORMAT TAKWIM PTJ 2024
37
TAKWIM MAJLIS RASMI UPM 2024
38
Senarai Semak Majlis Rasmi UPM
39
Garis Panduan Pengurusan Sesi Syarahan Inaugural Universiti Semasa Tempoh Pelan Pemulihan Negara (PPN) (GP Inaugural Bil. 2 2021)
40
PEMBENTUKAN REKA BENTUK (DESIGN) NAMA PTJ
41
Garis Panduan Permohonan Penggambaran Di Universiti Putra Malaysia
42
GARIS PANDUAN BAJU KORPORAT DENIM UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM) UNTUK KEGUNAAN AKTIVITI LUAR
43
GARIS PANDUAN LETTERHEAD JAWI
44
GARIS PANDUAN PROSES PERMOHONAN PENGGUNAAN LAMBANG KORPORAT UPM BERSAMA AGENSI LUAR
45
GARIS PANDUAN TANDA NAMA
46
EKSA UPM
47
GARIS PANDUAN PENGURUSAN RISIKO UPM
48
Garis Panduan Piagam Pelanggan
49
GARIS PANDUAN PERMOHONAN PERKHIDMATAN MEDIA PUTRA
50
GARIS PANDUAN PENGURUSAN KUNCI PSPK
51
GARIS PANDUAN PENGURUSAN DATA STRATEGIK UPM
52
GARIS PANDUAN PERMOHONAN MAKLUMAT RASMI UPM
53
Garis Panduan Pengurusan Aduan Awam KPT
54
GARIS PANDUAN JEMPUTAN TETAMU KEHORMAT BERPROFIL TINGGI KE MAJLIS RASMI ANJURAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

Borang
55
Borang Permohonan Memasang Bahan Publisiti (Billboard/Banner/Bunting/Poster)
56
Borang Permohonan Lawatan Antarabangsa
57
Borang Permohonan Penggunaan Lambang Korporat UPM Bersama Agensi Luar
58
Borang Kebenaran Menggunakan Domain Name System (DNS) UPM
59
BORANG PERMOHONAN PENGGAMBARAN AGENSI LUAR DI UPM 2023

Garis Panduan MoA/MoU
60
Lampiran 1 - Carta Alir Proses Kelulusan MoU/MoA
61
Lampiran 2 - Surat Hasrat Exchange of Letters
62
Lampiran A - Contoh MoU (BI)
63
Lampiran A1 - Contoh MoU (BM)
64
Lampiran A2 - Templat MoU UPM (Versi Bahasa Inggeris)
65
Lampiran A3 - Templat MoU UPM (Versi Bahasa Melayu)
66
Lampiran C1 - Templat Ringkasan Eksekutif
67
Lampiran B - Contoh MoA
68
Lampiran C - Contoh Kertas Kerja ke JPU
69
Lampiran D - Contoh Ulasan PPUU
70
Lampiran E - Contoh Kertas Pembawa LPU
71
Lampiran F - Contoh Kertas Pembawa JKTK
72
Lampiran G - Format Aktiviti MoU

MANUAL PENGGUNAAN LOGO SDGs
73
Logo SDG
74
Format Kedudukan Logo SDGs
75
PENERANGAN LOGO SDGs BERDASARKAN PROGRAM/AKTIVITI

Perancangan Strategik: Pelan Strategik Universiti Putra Malaysia
76
Buku Pelan Strategik UPM 2014-2020
77
Buku Pelan Strategik UPM 2011-2013 (Bahagian 1)
78
Buku Pelan Strategik UPM 2011-2013 (Bahagian 2)
79
Mempertingkatkan Kualiti & Daya Saing Graduan
80
Menjanakan Nilai Melalui Ekosistem RDCE yang Mantap dan Lestari
81
Melonjakkan Perkhidmatan Jaringan Industri dan Masyarakat
82
Memperkasa UPM Sebagai Pusat Kecemerlangan Pertanian
83
Mempertingkat Kualiti Tadbir Urus

Pengurusan Nilai: Status Pelaksanaan Pengurusan Nilai
84
Panduan Pelaksanaan Pengurusan Nilai Dalam Program-Projek Kerajaan

Pelbagai
85
Contoh Artikel Kepakaran
86
GARIS PANDUAN MAKLUM BALAS DAN ADUAN AWAM
87
IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN PEGAWAI EKSEKUTIF (PE4) /PENGURUSAN PENERBITAN BERTARAF KONTRAK DI PUSAT STRATEGI DAN PERHUBUNGAN KORPORAT
88
IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN PEGAWAI EKSEKUTIF (PE4) /PENGURUSAN DATA PENARAFAN BERTARAF KONTRAK DI PUSAT STRATEGI DAN PERHUBUNGAN KORPORAT
89
PERUTUSAN 100 HARI NAIB CANSELOR UPM

Laporan Piagam Pelanggan
90
MEI 2017
91
JUN 2017
92
JULAI 2017
93
OGOS 2017
94
SEPT 2017
95
OKT 2017
96
Nov 2017
97
Dis 2018
98
JAN 2018
99
FEB 2018
100
MAC 2018
101
APRIL 2018
102
MEI 2018
103
JUN 2018
104
JULAI 2018
105
OGOS 2018
106
SEPTEMBER 2018
107
OKTOBER 2018
108
NOVEMBER 2018
109
DISEMBER 2018
110
JANUARI 2019
111
FEBRUARI 2019
112
MAC 2019
113
April 2019
114
MEI 2019
115
JUN 2019
116
JULAI 2019
117
OGOS 2019
118
SEPTEMBER 2019
119
Oktober 2019
120
November 2019
121
Disember 2019
122
JANUARI 2020
123
FEBRUARI 2020
124
MAC 2020
125
APRIL 2020
126
MEI 2020
127
JUN 2020
128
JULAI 2020
129
OGOS 2020
130
SEPTEMBER 2020
131
OKTOBER 2020
132
NOVEMBER 2020
133
DISEMBER 2020
134
JANUARI 2021
135
FEBRUARI 2021
136
MAC 2021
137
APRIL 2021
138
MEI 2021
139
JUN 2021
140
JULAI 2021
141
OGOS 2021
142
SEPTEMBER 2021
143
OKTOBER 2021
144
NOVEMBER 2021
145
DISEMBER 2021
146
JANUARI 2022
147
FEBRUARI 2022
148
MAC 2022
149
APRIL 2022
150
MEI 2022
151
JANUARI 2023
152
FEBRUARI 2023
153
MAC 2023
154
APRIL 2023
155
MEI 2023
156
JUN 2023
157
JULAI 2023
158
OGOS 2023
159
SEPTEMBER 2023
160
OKTOBER 2023
161
NOVEMBER 2023
162
DISEMBER 2023

Putra Bakti UPM
163
TEMPLATE REKA BENTUK BAHAN PROMOSI PUTRA BAKTI

Senarai MoU/MoA
164
Senarai MoU/MoA Dalam Negara
165
Senarai MoU/MoA Luar Negara

Imbasan Kegemilangan
166
Imbasan Kegemilangan 2014
167
Imbasan Kegemilangan 2017
168
Imbasan Kegemilangan 2018
169
Imbasan Kegemilangan 2022

Pekeliling
170
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 2008 (Panduan Pengurusan Perhubungan Pelanggan)
171
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 2009-Penambahbaikan Proses Aduan Awam

Kenyataan Media
172
PENJELASAN BERKAITAN BILANGAN GRADUAN PH.D. PADA MAJLIS KONVOKESYEN KE-44 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM).
173
Press Statement in relation to the Number of Ph.D. Graduates conferred at the 44th Convocation Ceremony of Universiti Putra Malaysia (UPM)

Poster dan Bunting Pelan Strategik UPM 2021--2025
174
ROLLER BANNER PELAN STRATEGIK UPM 2021-2025
175
INFOGRAFIK A3 PELAN STRATEGIK UPM 2021-2025
176
BROSUR PELAN STRATEGIK UPM 2021-2025
177
POSTER A3 PELAN STRATEGIK UPM 2021-2025

Panduan untuk Kegunaan Pelajar
178
Carta Alir Pembentukan Logo Persatuan Pelajar
179
Templat Kertas Kerja Pembentukan Logo Persatuan Pelajar
180
Baju Korporat Denim Untuk Kegunaan Pelajar (Majlis Perwakilan Kolej/Persatuan/Kelab)
181
Baju Korporat Untuk Kegunaan Pelajar (Majlis Perwakilan Kolej/Persatuan/Kelab)
182
Templat Kepala Surat Rasmi Bagi Kegunaan Urusan Pelajar (Persatuan/Kelab)

Penggunaan Laluan UPM
183
Garis Panduan Penggunaan Laluan 2023
184
Senarai Semak Permohonan Penggunaan Laluan 2023
185
Borang Permohonan Penggunaan Laluan UPM 2023

Laporan Tahunan
186
Laporan Tahunan & Penyata Kewangan UPM 2022
PUSAT STRATEGI DAN PERHUBUNGAN KORPORAT
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03.9769 6021/6009
-
SXENXAP~