TERMA & RUJUKAN | CENTRE FOR CORPORATE STRATEGY AND RELATIONS
» UPM STRATEGIC PLAN 2021-2025 » JAWATANKUASA PEMURNIAN PELAN STRATEGIK UPM 2021-2025 » TERMA & RUJUKAN

TERMA & RUJUKAN

  1. Pemurnian matlamat dan objektif strategik agar UPM kekal relevan dan kompetitif;
  2. Merangka strategik yang mendukung Wawasan Kemakmuran Negara 2030, Sustainable Development Goals, Rancangan Malaysia Ke-12, Dasar Agro Maka nan Negara, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pengajian Tinggi) 2015-2025, Penarafan Antarabangsa dan Pelan Transformasi UPM melangkaui 2025;
  3. Melihat semula projek-projek berkaitan yang dicadangkan bagi merealisasikan matlamat yang dirangka.
  4. Pemurnian penulisan yang komprehensif berdasarkan input berkaitan matlamat dan objektif strategik dari peneraju matlamat yang berkaitan.
  5. Menghasilkan deraf Buku Pelan Strategik UPM 2021-2025 untuk dilancarkan pada awal tahun 2021.

Updated:: 20/01/2021

MEDIA SHARING

CENTRE FOR CORPORATE STRATEGY AND RELATIONS
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-97696021
03-97698972
CUMFKA~