SDG & KAMPUS HIJAU | PUSAT STRATEGI DAN PERHUBUNGAN KORPORAT

» SDG & KAMPUS HIJAU

SDG & KAMPUS HIJAU

 ................................................................................... Logo | Universiti Putra Malaysia  

 

 

Universiti Putra Malaysia komited dalam mengekalkan kedudukan sebagai peneraju Kampus Hijau di Malaysia dan berusaha untuk mencapai agenda kelestarian alam di peringkat universiti selari dengan Matlamat Pembangunan Lestari (SDGs). Usaha kelestarian yang dijalankan bertujuan melahirkan komuniti kampus yang mampan serta sentiasa peka dalam penjagaan alam sekitar. 

SXENXAr~