Strategic Planning & Risk Management Section | CENTRE FOR CORPORATE STRATEGY AND RELATIONS
» ABOUT US » Section » Strategic Planning & Risk Management Section

Strategic Planning & Risk Management Section

PERANCANGAN STRATEGIK


1. Mengurus pembangunan Pelan Jangka Panjang 2050 & Pelan Strategik UPM;
2. Mengurus pembangunan dan pelaporan Petunjuk Prestasi Utama (KPI’s) UPM;
3. Melaksana bengkel KPI UPM mengikut suku tahunan;
4. Menyedia maklumat serta data terhadap perancangan strategik universiti;
5. Melaksana program pendedahan Pelan Strategik; dan
6. Menyelaras dan menyedia laporan pencapaian UPM selari dengan keperluan semasa sepertiOutcome Based Budget (OBB), penilaian outcome Rancangan Malaysia [RMK] dan lain-lain.

 

PENGURUSAN RISIKO


1. Membangun rangka kerja dan proses;
2. Membuat analisis penilaian dan penyediaan laporan;
3. Mengurus pembangunan Risiko Strategik;
4. Melaksana program pendedahan Pengurusan Risiko Strategik;
5. Menyelaras pengurusan nilai bagi Projek/ Pembangunan / ICT/ Program yang bernilai melebihi RM200,000.00

Updated:: 10/01/2024 [hairul_nizam]

MEDIA SHARING

CENTRE FOR CORPORATE STRATEGY AND RELATIONS
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03.9769 6021/6009
-
WXFSVAF~