Jawatankuasa Induk Putra Bakti UPM | CENTRE FOR CORPORATE STRATEGY AND RELATIONS
» ABOUT US » Committee » Jawatankuasa Induk Putra Bakti UPM

Jawatankuasa Induk Putra Bakti UPM

AHLI JAWATANKUASA


PENGERUSI

Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat


AHLI

Persatuan Pegawai Akademik
Persatuan Pentadbir
Kesatuan Kakitangan Am UPM (KEPERTAMA)
Persatuan Wanita UPM
Pusat Islam UPM
Pusat Kesihatan UPM
Kelab Akrab
Majlis Perwakilan Pelajar


AHLI BERSEKUTU

Prof. Madya Dr. Nurul 'Ain Mohd Hasan, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
Encik Bukryman Sabri, Fakulti Ekologi Manusia
Warga UPM (mengikut kepakaran dan projek yang dilaksanakan)


TERMA & RUJUKAN

  1. Memastikan aktiviti sukarelawan yang melibatkan staf dan pelajar dilaksanakan dengan lebih terancang.

  2. Memastikan aktiviti sukarelawan berasaskan kepada tiga pendekatan, yang pertama pertanian dan multidisiplin, kedua pemindahan ilmu dan kepakaran dan ketiga berkonsepkan kolektif dan kerjasama.

  3. Membangunkan Garis Panduan (SOP) bagi aktiviti sukarelawan.

  4. Membangunkan Portal Putra Bakti.

  5. Mengenalpasti sumber kewangan bagi pelaksanaan Program Putra Bakti peringkat Induk.

  6. Mendapatkan kelulusan dan melaksanakan Program Putra Bakti peringkat Induk.

  7. Menghantar laporan kepada Jawatankuasa Pengurusan Universiti berkaitan aktiviti Putra Bakti peringkat Induk dan PTJ.


SEKRETARIAT JAWATANKUASA INDUK

CIK NUR SABRINA MARZUKI
Seksyen Komunikasi Korporat dan Pengurusan Majlis
Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat
Tel: 03.9769 7469

Updated:: 20/04/2021

MEDIA SHARING

CENTRE FOR CORPORATE STRATEGY AND RELATIONS
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-97696021
03-97698972
CUMFJAe~